logo

Stichting

Stichting

Doelstelling
De activiteiten van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen richten zich op de fondsvorming voor de instandhouding van het monumentale 14e eeuwse gotische kerkgebouw, algemeen bekend als de Basiliek van Meerssen, gelegen aan de Markt 17 te Meerssen. De financiële middelen ten behoeve van de deur het stichtingsbestuur goedgekeurde onderhouds- en restauratieprojecten aan de Basiliek van Meerssen worden rechtstreeks aan het betreffende project ter beschikking gesteld.

Bestuursleden

  • Wil Paulus - Voorzitter
  • Jos van Gerwen - Secretaris
  • Sjo Smeets - Penningmeester
  • Marie-Thérèse Crombag-Slangen - lid
  • Raymond Meuwissen - lid
  • Birgit Willems - lid

Vrijwilligers
De hulp van vrijwilligers is hard nodig om het behalen van de door de Stichting aangegeven doel, aan de hand van haar beleidsplan, mogelijk te maken. De behoefte aan vrijwilligers, die de Stichting een warm hart toedragen en haar ondersteund, is dan ook groot. Voelt u zich aangesproken, of vindt u het gewoon leuk om met een groep mensen de schouders onder één van meerdere activiteiten te zetten, neem dan contact op met ons op, en meld u aan als lid van de vrijwilligersgroep, telefonisch of per e-mail . Aanmelden kan via ons secretariaat.

Beleidsplan
Het werven van gelden ten behoeve van het behoud en de restauratie van interieur en exterieur van het kerkgebouw met diverse activiteiten.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen werken pro Deo.

Activiteiten
Fondsvorming voor de instandhouding van het monumentale 14e eeuwse gotische kerkgebouw, middels sponsoracties, verkoop van speciaal ontworpen artikelen en vaste verkooppunten, markten en braderieën, het Thuis Kienen, benefietconcerten, lezingen, presentaties en verzamelt.

Bankrekeningnummer
IBAN: NL38RABO0352320346.
BIC: RABONL2U. tnv Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen

Fiscaal Nummer
Fiscaal nummer: 8513.74.931.

ANBI
De Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voordoen voor 90% inzet voor het algemeen nut. Door deze ANBI-status is ook mogelijk als ook incidentele van reguliere giften die u doet aan de stichting doet, in het minderen te brengen op uw belastbare inkomen, indien u voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden. Indien en voor zover de schenking (een tezamen met andere door de gedane schenkingen aan goede doelen) minder dan 1% van de verzamelinkomen moet een applicatie van de persoonsgebonden aftrek, is de schenking niet aftrekbaar. Kortom: slechts het meerdere (boven die 1%) is aftrekbaar.Naast deze benedengrens geldt er ook een bovengrens voor die aftrekbaarheid.
Administratie
Actuele financiële gegevens:
Toelichting op de balans
Vlottende activa 2019 2018
Voorraden € 1270, - € 1329, -
Vorderingen € 2, - € 1, -
Liquide middelen € 37222, - € 18181, -
Stichtingsvermogen € 38494, - € 19511, -