logo

Nieuws

Nieuws

Boek van de Basiliek : Het glas-in-lood restauratie-project en het beoogde resultaat

Het project Glas-in-Lood betreft de restauratie van de glas-in-lood ramen welke door atelier Frans Nicolas tezamen met architect Pierre Cuypers zijn vervaardigd. Het lood, van deze ruim honderd jaar oude ramen, was sterk verouderd en begon barsten te vertonen. Het gevolg is loszittende ruitjes en ramen die niet langer wind- en waterdicht zijn. Daarnaast is het glas binnen en buiten sterk vervuild. De totale duur van de restauratie waarvan het project Glas-in-Lood deel uitmaakt, is gestart in 2012 en zal naar alle waarschijnlijk voortduren tot 2017.

boek_basiliek

In de herfst 2016 is een rijk geillustreerd boek uitgegeven waarin betrokken deskundigen de glas-in-loodkunstwerken en de zeldzame Theoteca van dit kerkgebouw beschrijven. Tevens wordt een, ook voor de niet deskundige lezer, uiteenzetting gegeven van de bouwkundige restauratie-historie van dit Monument.

Het boek is verkrijgbaar bij de CIGO-winkel aan de Beekstraat, bij bloemenhuis "De Zonnestraal" aan de Gasthuisstraat en bij bruncherie Sillydays aan de markt te Meerssen. De prijs is € 35,- Ook bestelbaar via de contactpagina van onze site o.v.v. Naam, adres en postcode. Verzendkosten zijn niet  in de prijs inbegrepen.

Het financiele resultaat van deze uitgave komt geheel ten goede aan de recente restauraties.