Skip to content Skip to footer

Een rijksmonument is in Nederland een bouwwerk of object dat van algemeen belang is vanwege haar schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of vanwege de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: ‘beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988’, omdat met rijksmonumenten ook wel eens wordt geduid op monument in rijksbezit.

Een monument moet 50 jaar of langer geleden zijn vervaardigd om in het kader van de Monumentenwet voor bescherming in aanmerking te komen. Gemeenten en provincies beschermen ook vaak monumenten, die we dan aanduiden als gemeentelijke respectievelijk provinciale monumenten. Daarbij geldt lang niet altijd hetzelfde ouderdomsvereiste dat – naar verwachting – ook uit de Monumentenwet zal worden geschrapt. Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen (circa 52.000 objecten) met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten.

Rondleidingen in de Basiliek zijn mogelijk uitsluitend op afspraak met de heer Cyriel Voncken.

Telefonisch : 043-3647060 of  e-mail :cambvoncken@ziggo.nl

Vriend worden